חדשות במערכת למידה דיגיטלית
בימים אלו אנו מחדשים את 'מאחורי הקלעים', מדריכים לשימוש במערכת Moodle.
בנוסף, נוספו שאלות ותשובות למנחים ושאלות ותשובות ללומדים